Temat pracy licencjackiej z marketingu: biznesplan

Tematy prac licencjackich z marketingu

Tematy prac licencjackich z marketingu są bardzo zróżnicowane. Studenci często decydują się wybrać na swój temat pracy licencjackiej stworzenie biznesplanu jakiegoś przedsięwzięcia. W poniższym artykule przedstawimy  w zarysie, jak powinien wyglądać biznesplan. Pisanie na tego typu temat ma głęboki sens. Dobry biznesplan może nam przynieść miliony, a zły – doprowadzić nas do ekonomicznej ruiny.

Biznesplan należy zacząć od wstępnych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Trzeba tu zdefiniować, czym chcemy się zajmować. Trzeba tu również uzasadnić, dlaczego uważamy, że mamy szansę na odniesienie sukcesu w danej branży. Wstępne informacje muszą zawierać ogólny zarys działalności oraz naszych przewag nad konkurentami. Warto tu również zawrzeć historię odnośnie do podobnych przedsięwzięć w przeszłości. Jest to bardzo ważne. Jeśli np. skuteczność takich przedsięwzięć w przeszłości wynosiła 80%, to jest to przesłanka, która przemawia za planowanym biznesem.

W rozdziale drugim trzeba zawrzeć analizę sytuacji na rynku. Po pierwsze trzeba tu ocenić sytuację na rynku oraz tendencje, które na nim panują. Przykładowo, jeśli chcemy otworzyć kawiarnię w danej galerii handlowej, to najpierw trzeba określić, jaki w tej galerii handlowej jest ruch. W tym dziale trzeba zebrać z różnych źródeł dane, które pozwolą nam określić obecny i przyszły stan rynku, który nas interesuje.

W trzecim rozdziale trzeba zawrzeć szczegółowy plan naszych działań. Musimy tu mieć konkretnie sprecyzowane dane finansowe, jakie posiadamy. Następnie musimy mieć ułożony harmonogram działań biznesowych oraz płynące z nich rezultaty. Przykładowo szacujemy tu, że przychody w danym miesiącu będą wynosić tyle, a koszty tyle. Musimy mieć również parę scenariuszy. Definiować one będą nas plan działania, wówczas gdy wszystko idzie po naszej myśli oraz w  sytuacji przeciwnej. Nigdy nie możemy zakładać, że wszystko zawsze się uda. Stawianie wszystkiego na jedną kartę to gigantyczne ryzyko.

Tematy prac licencjackich z marketingu – ogólne rozważania.

Z pewnością tematy prac licencjackich z marketingu są bardzo ciekawe. Nie każdy spośród nich jest jednakże praktyczny. Zagadnienie biznesplanu jest konkretne, praktyczne i bardzo ciekawe. Napisanie tego typu pracy uczy nas planowania biznesowego oraz rozsądnej argumentacji. Świętej pamięci Jan Kulczyk (niegdyś najbogatszy Polak) twierdził, że w biznesie nie jest najważniejszy kapitał, a dobry plan. Pisanie swojej pracy licencjackiej z pewnością daje pojęcie o planowaniu przedsięwzięć biznesowych. Osoba, która potrafiłaby pisać tylko i wyłącznie trafne biznesplany z pewnością byłaby osobą bardzo zamożną. Przykłady rozmaitych milionerów pozwalają wierzyć, że taką umiejętność tworzenia świetnych biznesplanów można w sobie wykształcić.

Dodaj komentarz