Pisanie prac licencjackich z marketingu. Jak odnieść sukces.

Pisanie prac licencjackich z marketingu

Pisanie prac licencjackich z marketingu wielu studentom sprawia problem. Kończąc pierwszy stopień studiów wyższych czy licencjackich, konieczne jest napisanie pracy licencjackiej z marketingu. Bardzo często tego typu opracowania mają charakter teoretyczno-empiryczny rzadziej natomiast wyłącznie teoretyczny.

Tematyka jest bardzo różnorodna. Jako przykład podać można ocenę działań marketingowych określonych obiektów hotelarskich zlokalizowanych na terenie Poznania. Oczywiście pisząc pracę licencjacką z marketingu, możemy wybrać inne miasto na podstawie, którego chcemy przygotować nasze opracowanie.

Najlepiej jest wybrać miejscowość, z której pochodzimy lub też tą gdzie się uczymy. Zdecydowanie będzie łatwiej przeprowadzić badania. Wracając do wcześniej wspomnianego tematu, warto zacząć od teorii, w której omówimy rynek usług hotelarskich. W ramach tego można przedstawić pojęcie hotelu, jak również obiektów hotelarskich.

Następnie warto omówić historię hotelarstwa, a także cechy, które są charakterystyczne w przypadku branży hotelarskiej. Istotne jest również zaprezentowanie specyfiki oraz marketingu, jeżeli chodzi usług hotelarskich. Kolejnym elementem, który powinien się tutaj pojawić to metodyka badań. Jest to część bardzo często znajdująca się w pracach badawczych.

Następnie warto omówić charakterystykę rynku hotelarskiego w Poznaniu. Taką pracę licencjacką z marketingu należałoby zakończyć rozdziałem, w którym przedstawione będą wyniki badań. Na końcu trzeba przedstawić własne wnioski badawcze. Im mocniej wnioski poparte są twardymi danymi, tym lepiej.

Pisanie prac licencjackich z marketingu – właściwe podejście jest ważne.

Pisanie prac licencjacki z marketingu powinno być traktowane jako pierwszy krok w karierze. Praca licencjacka powinna dotyczyć praktycznych rozwiązań marketingowych. Większość studentów pisze często prace stricte teoretyczne, oderwane od rzeczywistości. Bywa to często błędem.

Im bardziej praca jest powiązana z praktyką, tym większa szansa, że uda się po studiach znaleźć dobrą pracę. Pokazanie pracy licencjackiej z marketingu na rozmowie kwalifikacyjnej, może przynieść ciekawe efekty. Z miejsca kandydat udowadnia rekruterowi, że specjalistyczne pojęcia nie są mu obce. Jeśli praca dotyczy konkretnych problemów, z którymi zmaga się firma – to jeszcze lepiej. Udowodnienie, że ma się konkretne rozwiązania problemów, zwielokrotnia wartość kandydata w oczach pracodawcy.

 

Dodaj komentarz