Marketing- opis kierunku oraz przedmiotów.

Praca licencjacka z marketingu

Praca licencjacka z marketingu (podobnie jak magisterska) to dla wielu studentów olbrzymie wyzwania intelektualne. W poniższym tekście skupimy się na opisie tego kierunku studiów. Przedstawione tu zostaną przedmioty, jakie będą obecne na tych studiach. Przedstawionych tu zostanie również parę własnych refleksji odnośnie tego, kim powinien być dobry marketingowiec.

Guru marketingu i zarządzania Philip Kotler  powiedział, że marketing “jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi”. Definicję tę można uznać za bardzo trafną.

Na kierunku tym jest bardzo dużo zróżnicowanych przedmiotów. Na tym kierunku są obecne przedmioty typowo ekonomiczne. Można do nich zaliczyć mikroekonomię, makroekonomię, rachunkowość oraz finanse przedsiębiorstw. Na tym kierunku (jak i na każdym innym ekonomicznym kierunku) jest również obecna matematyka finansowa oraz statystyka.

Poza tymi obowiązkowymi   typowo ekonomicznymi przedmiotami są wykładane specjalistyczne przedmioty o profilu marketingowym. Przedmioty te skupiają się na strategii promocji, public relations oraz zachowaniach konsumentów. Na tym kierunku studenci często wykonują projekty, badania marketingowe oraz prezentacje. Podobnego typu rzeczy robi się w realnym biznesie. Z racji tego, że przedmioty marketingowe nie są ściśle narzucone przez Ministerstwo Edukacji, prowadzący mają tu większe pole manewru.

Ogólnie warto już podczas studiów szukać praktyki w marketingu. Im więcej dany pracownik jej ma, tym lepiej. Marketing w realnym biznesie często oznacza sprzedaż (nieraz bezpośrednią). Dobry marketingowiec ma  wiele rozmaitych umiejętności. Musi on znać dobrze sztukę argumentacji oraz umieć podejmować rozsądne ryzyko. Wszystkie te rzeczy najlepiej szlifuje się podczas praktycznej pracy. Wiedzę wyniesioną ze studiów, warto wesprzeć konkretnymi “twardymi” umiejętnościami, takimi jak obsługa programów graficznych z grupy Adobe lub umiejętność tworzenia stron internetowych. Warto również mieć świetnie opanowane języki obce.

Praca licencjacka z marketingu (lub magisterska), a perspektywy zawodowe. Refleksje.

Praca licencjacka z marketingu (podobnie jak magisterska) to jedynie wstęp do naszej zawodowej kariery. Warto swoją pracę dyplomową napisać na jak najwyższym poziomie. Dzięki temu może ona stanowić dla nas wizytówkę, którą z dumą możemy pokazać na rozmowie kwalifikacyjnej. W marketingu, tak jak w każdej innej branży: im więcej mamy praktycznego doświadczenia oraz wysokich kompetencji, tym lepiej.

Dodaj komentarz